Lituanikos skrydžio 85-metis

Kiras 2018 liepos 15 d., 12:36  
1933 metų liepos 15 diena, 13 valandų 24 minutės.

Lituanika rieda Niujorko Floyd Bennett aerodromo kilimo taku. Iki atplyšimo likę 12 sekundžių. Lygiai prieš 85 metus Steponas Darius ir Stasys Girėnas su Lituanika pakilo tolimam skrydžiui. Priešaky buvo Atlantas ir pusė Europos. Į Lietuvą...


SVETAINĖS ADMINISTRACIJA     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis