Parašiutų sportui Lietuvoje - 90

Nerijus Korbutas 2018 sausio 26 d., 12:03  

„Aplinkui tyla — žavėtina tyla. Jaučiu ant nugaros lyg gyvatė, šiaurendama iš lizdo šliaužia. Gal vėjas? Bet ne, tai parašiutas rangosi iš savo krepšio. Kaip bebūtų trumpas tas laikotarpis, bet aš puikiai jaučiau ir įvertinau tą pirmąją daug žadančio reiškinio kibirkštį. Staiga kana kas už apikaklės pastvėręs stipriai papurtė ir virš galvos pasirodė didžiulis skėtis. Keletą kartų pasitabalavęs į šonus, vis lėčiau ir lėčiau supamas, matau virš galvos gražiai išsipūtusį ir nuo oro spaudimo virpantį parašiutą..“ - taip prisimena savo pirmąjį šuolį av. kapitonas Vladas Morkus atlikęs jį lygiai prieš 90 metų, 1928 m. sausio 26 d. Kauno aerodrome. Tai buvo pirmasis šuolis Lietuvos aviacijoje. Nuo to laiko Lietuvoje parengta tūkstančiai parašiutininkų, atlikta nesuskaičiuojama galybė šuolių, išgelbėta daug gyvybių ir pasiekta sportinių rezultatų.
Tačiau, pradžia buvo kitokia - pilna nežinomybės, pagrįstos baimės ir atradimo džiaugsmo. Neužmirškime to!
Plačiau skaitykite:


     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis