Lietuvos Karo aviacijos mokyklai - 100!

Nerijus Korbutas 2019 kovo 12 d., 17:11  

1919 m. kovo 12 d. iš Inžinerijos kuopos buvo išskirtas aviacijos būrys į atskirą kariuomenės dalį. Tą pačią dieną pirmuoju Aviacijos daliai išleistu įsakymu įkurta Karo aviacijos mokykla, kurios viršininku paskirtas kar. Konstantinas Fugalevičius. Po 9.5 mėn. mokymo 1919 m. gruodžio 16 d. Karo aviacijos mokykla išleido pirmąją laidą. Tą pačią dieną Įsakymu Lietuvos kariuomenei Nr. 206 23 mokiniams, baigusiems Karo aviacijos mokyklą (I laid.), suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, o 9 šios mokyklos mokiniai išleisti inžinerijos puskarininkiais su teise įgyti karininko laipsnį dalyje. Visi baigusieji paskirti į Inžinerijos dalį. Išleidus absolventus mokykla išformuota. Mokyklos absolventai tapo besikuriančios Lietuvos Karo aviacijos branduoliu, dalis jų liko aviacijoje iki pat 1940 metų.
Minėdami šią sukaktį parengėme virtualią fotografijų parodą "Karo aviacijos mokyklai - 100!" Kviečiame peržiūrėti!VIRTUALI FOTOGRAFIJŲ PARODA
KARO AVIACIJOS MOKYKLAI - 100     

Lietuvos Karo aviacijai - 100!

Nerijus Korbutas 2019 kovo 12 d., 08:49  
Lietuvos Karo Aviacija (Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos) švenčia įkūrimo šimtmetį.
1919 m. itin sudėtingomis aplinkybėmis ir kupina nepriteklių pradėjusi savo Skrydį - Lietuvos Karo Aviacija per pirmąjį Nepriklausomybės dvidešimtmetį tapo neatsiejama pasididžiavimo Tėvyne dalimi, nepaneigiamu modernios valstybės simboliu.
Po ilgų ir tragiškų okupacijos dešimtmečių 1992 m. atgimusios Lietuvos Karinės oro pajėgos šiandien vėl tęsia savo Skrydį. Saugo mus nuo išorės priešų, atlieka galybę įvairių funkcijų, nuolat ir betarpiškai bendradarbiauja su kitų šalių oro pajėgomis. Suvokime to prasmę, branginkime ir didžiuokimės! Gero Vėjo!


Svetainės administracija

     

LVG C.VI Lietuvoje - 100

Nerijus Korbutas 2019 vasario 27 d., 02:04  

Prieš 100 metų, 1919 m. vasario 27 d. į dirižablio angarą Kauno aerodrome atgabenti pirmieji Vokietijoje pagaminti, ir per bendrovę "Banga" už 280 tūkst. markių įsigyti dviviečiai žvalgybiniai lėktuvai LVG C.VI.
Lėktuvai tapo pagrindine jėga Nepriklausomybės kovose, o vėliau iki pat 1929 metų išliko geriausiu žvalgybiniu Lietuvos karo aviacijos lėktuvu.
1929-1940 metais LVG C.VI buvo naudojami lavinimuisi, ryšiams, oro taikinių vilkimui.
Iš viso Lietuvoje buvo įsigyta šešiolika LVG C.VI, ir dar šeši pasigaminti aviacijos dirbtuvėse. Nuo 1923.04.01 LVG C.VI buvo sutelkti 3-oje eskadrilėje.

Žemiau esančioje nuorodoje rasite daug įdomios informacijos:


ŽVALGYBINIS LĖKTUVAS LVG C.VI
     

Vasario 16-oji

Nerijus Korbutas 2019 vasario 16 d., 00:01  

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba Vilniuje pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, atkuriantį Lietuvos Valstybę, o prieš 70 metų, 1949 m. vasario 16 d., itin sudėtingomis aplinkybėmis, 8 Lietuvos partizanų vadai pasirašė Minaičių deklaraciją, su vieninteliu tikslu - atkurti Laisvą Lietuvą. Tokią kokią turime šiandien. Didžiuokimės Tuo, švęskime Laisvę!


     

Pirmąjam lėktuvui - 100

Nerijus Korbutas 2019 vasario 13 d., 21:24  

Prieš 100 metų, 1919 m. vasario 14 d. prie Jiezno nutūpė ir lietuviams, kaip karo grobis, atiteko bolševikų pilotuotas anglų gamybos dvivietis žvalgybinis lėktuvas Sopwith „1½ Strutter“.
Lėktuvas nedalyvavo kovose dėl Nepriklausomybės, pirmą sykį į orą su Vyčio kryžiais pakilo tik 1921 m. liepą, nedaug skraidė ir vėliau iki pat lemtingojo 1928 m. rugsėjo 21 d. skrydžio, kurio metu tik sėkmės ir L.Pesecko sumanumo bei patirties dėka apsieita be aukų.
Tačiau, kaip ten bebūtų, tai buvo pirmasis Lietuvos lėktuvas ir verta tą faktą prisiminti. Kviečiame paskaityti straipsnius, prisiminimus, peržiūrėti fotografijų albumą. Apie viską nuorodoje:


SOPWITH „1 ½ Strutter“
     

Išleistas Plieno Sparnai Nr.11

Nerijus Korbutas 2019 vasario 07 d., 01:06  
Lietuvos aviacijos muziejuje jau galite įsigyti naująjį aviacijos istorijos metraštį Plieno Sparnai Nr.11


TURINYS ČIA
     

Albinas Tindžiulis - Dėdė

Nerijus Korbutas 2019 vasario 02 d., 11:41  

Prieš 70 metų, 1949 m. Vasario 2 d. kovoje už Lietuvos Laisvę žuvo Karo lakūnas, aviacijos kapitonas, Karo aviacijos viršininko adjutantas, partizanų būrio vadas Albinas Tindžiulis - Dėdė.     

Vyčio Aeroklubui Čikagoje - 90.

Nerijus Korbutas 2019 sausio 31 d., 08:51  Prieš 90 metų, 1929 m. sausio 31 d. Čikagoje įsteigtas pirmasis išeivijoje lietuviškas aviacinis sporto klubas - Vyčio Aeroklubas (angl. Knight's Aviation Club)
Pagrindinis steigėjas ir klubo pirmininkas Steponas Darius. Turėti du lėktuvai. Klubas veikė iki 1929 m. pabaigos.
     

Pirmiesiems žingsniams - 100

Nerijus Korbutas 2019 sausio 29 d., 21:47  
Šiomis dienomis, prieš 100 metų buvo pradėti Lietuvos Karinės aviacijos pamatai.
1919 m. sausio 30 dieną Lietuvos kariuomenėje krašto apsaugos ministro įsakymu pradėta formuoti inžinerijos kuopa, kurią sudarė automobilių, aviacijos, elektrotechnikos, pionierių būriai. Į naujai suformuotą aviacijos būrį priimti: vadas karininkas Konstantinas Fugalevičius, karininkas Ignas Adamkavičius bei raštininkas Bielis. Šiemet daug kartų minėsime įvairių datų 100-metį, na, o šiandien kviečiame prisiminti pirmąjį Aviacijos būrio vadą, pirmąjį aviacijos mokyklos viršininką, - Konstantiną Fugalevičių.
     

Su Šventėmis!

Nerijus Korbutas 2018 gruodžio 24 d., 16:52  


Smagių šv. Kalėdų, kūrybingų 2019!!!

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     
Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis