Šv. Mišios už Lietuvos lakūnus

Nerijus Korbutas 2020 balandžio 23 d., 00:05  (Foto: ordinariatas.lt)


Sekmadienį, š.m. balandžio 26 d. Bistrampolio skraidymų aikštelėje, 14val. bus aukojamos Šv. Mišios už Lietuvos lakūnus ir visą aviacinę bendruomenę. Mišias aukos Lietuvos KOP kapelionas-lakūnas Virgilijus Veilantas, prisilaikant visų karantino reikalavimų.
Suvažiuoti - suskristi iki 13val. 30min.
Aikštelės koordinatės:
N 55*35^45,14"
E 24*21^51,51"
Tūpimo-kilimo kursai 350--170
Adresas: Panevėžio raj. Ramygalos sen. Kučių km.
Kontaktinis tel: 8-609-16587
     

Karo lakūnui Kaziui Rimui 110

Nerijus Korbutas 2020 balandžio 04 d., 09:49  
Šiandien, minėdami 110-ąsias gimimo metines prisimename karo lakūną, akrobatinio skraidymo čempioną, aviacijos kapitoną Kazį Rimą.
Kviečiame paskaityti atnaujintą biografiją, praturtintą keletu fotografijų bei keliolika įdomių dokumentų, pasakojančių apie Kazio Rimo ir jo šeimos gyvenimą.


     

Vytautui Dovydaičiui - 100

Nerijus Korbutas 2020 balandžio 01 d., 00:52  
„Debesų keliais“, „Žydraisiais vieškeliais“, „Būk taikus, debesie“ - su šiomis, ir daug kitų Vytauto Dovydaičio knygų, užaugo ir savus sparnus užsiaugino jau ne viena karta.
Šiandien, sklandytojui, lakūnui, rašytojui ir žurnalistui Vytautui Dovydaičiui būtų 100.
Gimė Vytautas Kaune, Žaliakalnyje, visai šalia dabartinės Prisikėlimo bažnyčios, Vasario 16-sios Nepriklausomybės akto signataro Prano Dovydaičio ir Marcelės Bucevičiūtės šeimoje. Aviaciją atrado sekdamas vyresniojo brolio Jono pėdomis. Sklandyti pradėjo 1936 metais Nidoje, o iki sovietinės okupacijos jau buvo rimtas sklandytuvų ir akrobatinių lėktuvų pilotas. Įsuktas, viską naikinančio sovietinio represijų aparato, jau su pirmąja tremčių banga atsidūrė Sibire. Didelių brolio Jono pastangų dėka - 1949 m. grįžo į Lietuvą. Pradėjo dirbti žurnalistinį darbą, netrukus įsiliejo į sklandytojų gretas, keletą dešimtmečių sklandė, skraidė akrobatiniais lėktuvais, gerino įvairius sklandymo rekordus, ir žinoma - rašė. Vytautas Dovydaitis paliko nepaprastai įdomių ir istoriškai vertingų straipsnių kolekciją spaudoje, parašė visą eilę aviacinės tematikos knygų. Paskutiniam skrydžiui pakilo 1995 m. vasario 19 d. Neužmirškime.
Kviečiame paskaityti aviacijos tyrinėtojo Gintauto Kačergiaus parengtą biografiją, atnaujintą keletu dar nepublikuotų fotografijų.


     

Karo lakūnui, av. majorui Adolfui Žygui - 120

Nerijus Korbutas 2020 kovo 23 d., 21:15  
Minime 120-ąsias Karo lakūno, av. majoro Adolfo Žygo gimimo metines. Kviečiame paskaityti biografiją ir peržiūrėti majoro giminaičių atsiųstas fotografijas.


     

Karo lakūnui, inžinieriui Jurgiui Dobkevičiui - 120

Nerijus Korbutas 2020 kovo 22 d., 23:46  
Pirmasis Karo lakūno vardas, pirmoji lietuviška mirties kilpa, aukščio, greičio rekordai, daugiausiai skrydžių į frontą, pirmasis Lietuvoje profesionalus lėktuvų konstruktorius, talentingas inžinierius, pralenkusių laiką DOBI lėktuvų kūrėjas. Tiek, ir dar daugiau galime privardinti, prieš trumpai žibėjusios, bet ypatingai ryškios Lietuvos karo aviacijos žvaigždės - Jurgio Dobkevičiaus vardą. Galime tik spėlioti, kokia būtų Lietuvos, o galbūt ir viso pasaulio aviacijos vystymosi istorija, jei ne tragiška lakūno žūtis, sulaukus vos 26 metų...
Šiandien minime, 120-ąsias šio talentingo lakūno ir konstruktoriaus gimimo metines. Neužmirškime ir didžiuokimės!


     

Su kovo 11-ąja!

Nerijus Korbutas 2020 kovo 11 d., 00:30  

Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis. Kokia stipri ir vieninga mūsų tauta! Tad ir šiandien nepraraskime tikslo, kuris mus jungtų jau laisvoje šalyje, nepamirškime pagarbos vieni kitiems, vienybės ir gerovės siekio. Mylėkime ir tikėkime ateities Lietuva, nes valstybę turėsime tokią, kokie būsime patys. Su švente mielieji ! Su kovo 11-ąja!
     

Karo lakūnui, gen.št. plk.ltn. Juozui Jankauskui - 120

Nerijus Korbutas 2020 kovo 04 d., 08:23  

Minime 120-ąsias Karo lakūno, gen.št. plk.ltn. Juozo Jankausko gimimo metines. Lietuvos Kariuomenėje Juozas Jankauskas tarnavo nuo 1919 iki 1940 metų. Per šiuos ilgus tarnybos metus padarė puikią karininko karjerą, o prasidėjus okupacijoms tapo aktyviu antisovietinio ir antinacistinio pasipriešinimo dalyviu. Kalėjo Sibire. Grįžo 1957 m. Mirė 1967 m. Palaidotas Garliavos Jonučių kapinėse.
Minėdami šią gražią sukaktį kviečiame paskaityti atnaujintą ir papildytą keletu dokumentų bei fotografijų šio karo lakūno biografiją. Neužmirškime savo tautos didžiavyrių!


     

Su Vasario 16-ąja!

Nerijus Korbutas 2020 vasario 16 d., 10:43  

Sveikiname Jus su Vasario 16-ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!
     

100-osios Petro Motiekaičio gimimo metinės

Nerijus Korbutas 2020 sausio 29 d., 08:41  

Prieš 100 metų - 1920 m. sausio 29 dieną Manaitų kaime, tuometiniame Smilgių valsčiuje, Panevėžio apskrityje (dabar Radviliškio raj.) gimė Petras Motiekaitis.
Petras Motiekaitis lig šiol yra ne tik įžymiausias Lietuvos aviamodeliuotojas, bet ir apskritai įžymiausias Lietuvos sportininkas - kaip joks kitas Lietuvos sportininkas, per savo gyvenimą pasiekė 16 pasaulio ir 22 tuometinės TSRS rekordus aviamodeliavimo srityje. Jis yra pripažintas ir kaip 5-ių odos apdirbimo bei 2 spalvotosios fotografijos išradimų autorius.
Suprojektavo ir pastatė 4 savos konstrukcijos skraidymo aparatus, vienas jų motorizuotas.
Motiekaitis aktyviai domėjosi ne tik aviacija, bet ir gamta. Jis surinko 460 dieninių ir naktinių drugių kolekciją, o vienas iki tol nežinomas jo atrastas drugelis buvo pavadintas atradėjo pavarde.
2000 m. jo vardu pavadinta gatvė Zokniuose.
Minėdami šią gražią sukaktį kviečiame peržiūrėti mūsų surinktą informaciją apie šį legendinį žmogų.

     

120-osios av. kpt. Prano Gudyno gimimo metinės

Nerijus Korbutas 2020 sausio 12 d., 12:56  


Minime 120-ąsias Karo lakūno av. kpt. Prano Gudyno gimimo metines.
Pranas Gudynas gimė 1900 m. sausio 12 d. Mauručių kaimo ūkininkų šeimoje, baigė Veiverių mokytojų seminariją, 1920 m. įstojo į Karo mokyklą, 1927 m. tapo 4-os eskadrilės karo lakūnu, 1929 m. būdamas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Augustino Voldemaro adjutantu žuvo per pasikėsinimą į A.Voldemarą. Įvykio metu taip pat sužeistas kitas Ministro Pirmininko adjutantas kpt. Leonas Virbickas, bei atsitiktinai įvykio vietoje atsidūrusi panelė Galina Juodakytė.
Po mirties vyr. ltn. Pranas Gudynas apdovanotas Vyties kryžiaus 3 laipsnio ordinu ir pakeltas į kapitonus. Su didelėmis iškilmėmis palaidotas Veiverių kapinėse.

     
Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis