Karo lakūnui, av. plk. Antanui Motuzui 120

Nerijus Korbutas 2019 liepos 24 d., 09:11  

2019 m. liepos 24 d. minime 120 metų, kaip Kurauskių kaime, tarp Šiaulių ir Kuršėnų, Jokūbo Motuzo ir Adolfinos Pacevičiūtės šeimoje gimė aviacijos pulkininkas Antanas Motuzas. Nors gimė Šiaulių krašte, tačiau pulkininko Motuzo gyvenimas tampriai susijęs su Tauragės kraštu. Čia jis baigė gimnaziją, gyveno jo giminės, jis pats buvo įgijęs turto Dauglaukio kaime, o 1944 m. ėjo Vietinės rinktinės Tauragės apskrities komendanto pareigas. Puikią karjerą Karo aviacijoje turėjęs ir Nepriklausomybės kovose pasižymėjęs A. Motuzas yra menkai žinomas, nors 1936-1940 m. buvo vienas iš aukščiausias pareigas ėjusių Karo aviacijos karininkų ir vienas svarbesnių brg. gen. inž. A. Gustaičio pagalbininkų Karo aviacijos modernizavimo procese.

Tarnybą Karo aviacijoje A. Motuzas pradėjo, kaip pilotas (1925-08-10 išskrido savarankiškai lėktuvu Albatros B. II), tačiau po sunkios avarijos buvo perkeltas į oro žvalgo pareigas. Rikiuotės tarnyboje A. Motuzui neteko daug tarnauti, o pulkininko laipsnį jis užsitarnavo dirbdamas administracinį darbą. Tiesa, A. Motuzui teko laikinai vykdyti ne tik Karo aviacijos štabo viršininko pareigas, bet ir 6-os eskadrilės vado ir I-os grupės vado pareigas.

1936 m. Antanas Motuzas pradėjo eiti Karo aviacijos komendanto, Aukštosios Fredos įgulos komendanto ir aerodromo komendanto pareigas. Taip A. Motuzas tapo atsakingu už visą Karo aviacijos infrastruktūrą (patalpas, sargybas, statybų priežiūrą ir t. t) Kaune. A. Gustaitis atestuodamas sau tiesiogiai pavaldų Karo aviacijos komendantą rašė, kad "Aviacijos komendanto pareigos yra gan sudėtingos ir atsakomingos". Be tiesioginių pareigų, A. Motuzas turėjo gausybę kitų Karo aviacijos viršininko pavestų antraeilių pareigų: Aviacijos viršininko padėjėjo fizinio lavinimo srityje, ugniagesybos reikalų tvarkytojo, puskarininkių ramovės reikalų tvarkytojo, Karo aviacijos bibliotekos tvarkytojo.

Amžininkų pulkininkas Motuzas atsimenamas, kaip griežtas, išsilavinęs, drausmingas karininkas. Pulkininkas turėjo gabumų kalboms - mokėjo rusų, lenkų, anglų ir vokiečių kalbas, todėl būdavo komandiruojamas į užsienį.

1940 m., prieš pat okupaciją, dėl šeimyninių aplinkybių ir susilpnėjusios sveikatos A. Motuzas pasitraukė į atsargą. Antrasis pasaulinis karas nubloškė jį Čikagą, kur buvęs karo lakūnas gyveno lietuviškojo Marquette parko rajone ir buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Pulkininko, karo lakūno A. Motuzo atsiminimai - aukščiausio laipsnio Karo aviacijos karininko atsiminimai, kada nors publikuoti spaudoje. Šie atsiminimai - autentiškas, šimtmetį mininčios Karo aviacijos, karininko liudijimas apie garsųjį mūsų šalies aviacijos etapą. Kviečiame susipažinti su biografija ir perskaityti prisiminimus:


KARO LAKŪNAS, PULKININKAS ANTANAS MOTUZAS
     

ANBO Sparnais aplink Europą - 85!

Nerijus Korbutas 2019 liepos 19 d., 09:03  
3-jų ANBO Skrydis aplink Europą, prieš 85-erius metus, atliktas Lietuvos lakūnų, minint pirmąsias Dariaus ir Girėno skrydžio metines 1934 metais - neabejotinai pats sėkmingiausias ir žymiausias Nepriklausomos Lietuvos karo aviacijos žygis.
Lietuviškais ANBO-IV nuskrista 10 tūkstančių kilometrų, aplankyta galybė šalių, ir visa tai - atvirais lėktuvais, be modernių, šiuolaikinių navigacijos prietaisų, be mažiausio gedimo, visur minučių tikslumu! Verta prisiminti ir didžiuotis!

Svetainės administracija
     

Lituanica 86

Nerijus Korbutas 2019 liepos 15 d., 13:16  


Dariaus ir Girėno skridimas per Atlanto vandenyną. E.Miškinis, 1983


Prieš 86-ius metus Skrydžiui į Tėvynę pakilo legendinė Lituanica.
Ši tragiška istorija, regis nepaveiki laikui - vis dar rašoma, kalbama ir diskutuojama.
Kviečiame paskaityti straipsnių apie "Lituanicos" skrydį ciklą, kurio autorius Gintautas Kačergius pirmasis, ir lig šiol vienintelis, pažiūrėjo į skrydį itin objektyviai ir preciziškai tiksliai, o vietoje gausios beletristikos perrašinėjimo atliko savarankiškus matematinius skaičiavimus ir dokumentų analizę. Įdomių atradimų!


     

Dailininko A.Slapšio atvirukų rinkinys

Nerijus Korbutas 2019 birželio 08 d., 12:35  

Kviečiame susipažinti ir įsigyti dailininko Artūro Slapšio atvirukų rinkinį "Tarpukario Lietuvos karo lakūnai".

     

† Raimundas Kavaliauskas 1931-2019

Nerijus Korbutas 2019 birželio 06 d., 20:56  

Amžinybės Skrydin išskrido Lietuvos aviacijos veteranas, lakūnas Raimundas Kavaliauskas. Užuojauta artimiesiems, bendražygiams ir visai aviacinei bendruomenei.
Atsisveikinimas prie urnos - birželio 7 d., nuo 20:00, birželio 8 d. nuo 8:30 iki 14:00 "Rimties" šarvojimo salėje Panemunėje, šalia Panemunės kapinių - Vaidoto g. 35, Kaunas. Laidotuvės - Kauno Eigulių kapinėse.

Svetainės administracija
     

Felikso Vaitkaus genealogija

Nerijus Korbutas 2019 gegužės 19 d., 16:40  Felikso Vaitkaus tėvas Antanas Vaitkus savo santechnikos prekių krautuvėlėje klausosi radijo ir laukia žinių apie per Atlantą skrendantį sūnų, 1935 m. rugsėjis, 10 West Superior street, Čikaga
(Nerijaus Korbuto rinkinys)


Feliksas Vaitkus - lietuvių kilmės lakūnas, 1935 m. rugsėjo 21-22 dienomis perdaryta "Lockheed Vega 5B" - Lituanica II perskridęs Atlantą. Šiuo skrydžiu, aukso raidėmis įrašė savo pavardę į Lietuvos, Airijos ir pasaulio aviacijos istoriją, tapo šeštuoju transatlantiniu solo pilotu, bei vieninteliu lakūnu perskridusiu Atlantą 1935 metais.
Apie F.Vaitkų prirašyta galybė straipsnių, yra išleistų knygų, dokumentinių filmų, parengta parodų, tačiau lig šiol labai mažai žinojome apie legendinio lakūno tėvus, brolius, seserį ir kitą artimųjų ratą. Šiame darbe pabandyta surinkti tikslios artimųjų gimimo datos, vietos ir kita informacija, kuri, galbūt, ateityje pasitarnaus jūsų ir mūsų darbuose rengiant publikacijas apie lakūną F.Vaitkų ar tiesiog praplės žinias. Paskaitykite:

FELIKSO VAITKAUS GENEALOGIJA

     

Vladas Drupas 1922-2019

Nerijus Korbutas 2019 balandžio 26 d., 16:53  

2019 balandžio 25 d. mirė Lietuvos aviacijos legenda, Pasaulio tautų teisuolis, Lietuvos Kariuomenės dim. vyr. ltn., Lietuvos Aeroklubo garbės narys, Plieno Sparnų kavalierius, inžinierius Vladas Drupas.
Atsisveikinti bus galima balandžio 28 d. nuo 10 iki 15 val. Kaune, Juozapavičiaus pr.1 ("Rimties" šarvojimo salėje). Po atsisveikinimo laidotuvės Petrašiūnų kapinėse.

Svetainės administracija
     

Su šv. Velykomis!

Nerijus Korbutas 2019 balandžio 21 d., 09:54  
Sveiki sulaukę šv. Velykų!     

Didžiąjam pabėgimui - 75

Nerijus Korbutas 2019 kovo 24 d., 21:06  

Prieš 75-erius metus, naktį iš 1944-ųjų kovo 24-osios į 25-ąją iš karo belaisvių stovyklos Stalag Luft III tuom. Vokietijoje (dab. netoli Žaganės, Lenkija) išsikastu tuneliu pabėgo 76 britų ir sąjungininkų lakūnai. Tai buvo didžiausias pabėgimas II pasaulinio karo istorijoje, ilgainiui pavadintas "Didžiuoju pabėgimu".
Deja, netrukus beveik visi bėgliai buvo sugauti, o 50 iš jų Hitlerio įsakymu - sušaudyti. Vienas iš tų nelaimingųjų - buvęs Lietuvos Karo aviacijos lakūnas, skrydžio trimis ANBO aplink Europą 1934 m. dalyvis, žymus tarpukario futbolininkas, vėliau Prancūzijos bei Britanijos oro pajėgose skraidęs Romualdas Marcinkus. Neužmirškime!

     

Lietuvos Karo aviacijos mokyklai - 100!

Nerijus Korbutas 2019 kovo 12 d., 17:11  

1919 m. kovo 12 d. iš Inžinerijos kuopos buvo išskirtas aviacijos būrys į atskirą kariuomenės dalį. Tą pačią dieną pirmuoju Aviacijos daliai išleistu įsakymu įkurta Karo aviacijos mokykla, kurios viršininku paskirtas kar. Konstantinas Fugalevičius. Po 9.5 mėn. mokymo 1919 m. gruodžio 16 d. Karo aviacijos mokykla išleido pirmąją laidą. Tą pačią dieną Įsakymu Lietuvos kariuomenei Nr. 206 23 mokiniams, baigusiems Karo aviacijos mokyklą (I laid.), suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, o 9 šios mokyklos mokiniai išleisti inžinerijos puskarininkiais su teise įgyti karininko laipsnį dalyje. Visi baigusieji paskirti į Inžinerijos dalį. Išleidus absolventus mokykla išformuota. Mokyklos absolventai tapo besikuriančios Lietuvos Karo aviacijos branduoliu, dalis jų liko aviacijoje iki pat 1940 metų.
Minėdami šią sukaktį parengėme virtualią fotografijų parodą "Karo aviacijos mokyklai - 100!" Kviečiame peržiūrėti!VIRTUALI FOTOGRAFIJŲ PARODA
KARO AVIACIJOS MOKYKLAI - 100     
Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis