Su šventėmis!

Nerijus Korbutas 2017 gruodžio 24 d., 11:44  

Linksmų šv. Kalėdų, laimingų 2018!

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA


     

Mums 9-eri!

Nerijus Korbutas 2017 lapkričio 23 d., 00:27  

Lapkričio 23 dieną, kaip ir kasmet - sveikiname jus su Lietuvos Kariuomenės diena ir švenčiame savo gimtadienį.
Metai nepraėjo veltui. Turbūt didžiausia naujiena - kartu su Lietuvos karo akademija bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru išleista karo lakūno dim. plk. ltn. Antano Navaičio atsiminimų knyga "Šimtmečio Skrydis". Minint dirižablio angaro Kauno aerodrome 100-metį parengta virtuali paroda "Dirižablio angarui Kaune - 100". Paminėtas atkurtų Lietuvos Karinių oro pajėgų 25-metis, Garbės ženklo „Plieno sparnai“ - 85-metis, Amerikos lietuvių aeroklubo - 50-metis, Krepšinio Lietuvoje - 95-metis, pažymėtos karo lakūnų av. mjr. A.Stašaičio ir av. kpt. P.Hiksos 120 gimimo metinių sukaktys, sklandymo mokyklos Pažaislyje - 85-metis, ir žinoma - Lietuvos Aero Klubo 90-metis. Tokie buvo mūsų metai.
Be visų, didelių ir mažų darbų, šiemet daugiau dėmesio skyrėme Lietuvos Aero Klubo istorijai 1927 - 1940 metais. Parengta daugybė informacijos ir labai įdomi, LAK 90-mečiui skirta, virtuali paroda. Kviečiame susipažinti ar prisiminti LAK istoriją!
Pagarbiai, VšĮ Plieno Sparnai


     

Karo lakūnui mjr. Antanui Stašaičiui - 120

Nerijus Korbutas 2017 rugpjūčio 20 d., 11:48  

Minime tarpukario Lietuvos karo lakūno, aviacijos majoro Antano Stašaičio 120-ąsias gimimo metines.
Mjr. A.Stašaitis - vienas pirmųjų Lietuvos karinės aviacijos kūrėjų, Nepriklausomybės kovų dalyvis, ilgametis 3-ios eskadrilės vadas, nuo 1934 m. išėjimo į atsargą, iki okupacijos dirbo "Lietūkyje", užsiėmė privačiu verslu. 1947 m. mirė tremtyje, Archangelsko srityje.
Kviečiame prisiminti ar susipažinti perskaitant aviatoriaus biografiją, jo paliktus atsiminimus, bei peržiūrėti įdomius fotografijų albumus. Viską rasite sekdami šia nuoroda:
KARO LAKŪNAS MJR. ANTANAS STAŠAITIS


VšĮ Plieno Sparnai
     

Sklandymo mokyklai Pažaislyje - 85!

Nerijus Korbutas 2017 rugpjūčio 15 d., 13:58  

Prieš 85 metus, 1932 m. rugpjūčio 15 d. popietę, Pažaislio smėlynuose buvo oficialiai atidaryta pirmoji Lietuvos Aero Klubo sklandymo mokykla. Iškilmių metu pašventintas pirmasis mokyklos sklandytuvas B.Oškinio T-1. Sklandytuvas pastatytas bei mokykla atidaryta Kauno Aukštesniosios technikos mokyklos (ATM) būrelio (kurio branduolį sudarė E. Rozenbergas, B.Oškinis, V.Butkevičius, V.Ašmenskas, A.Naujokas, J.Obelenis) pastangomis. Mokyklos viršininku paskirtas av.j.ltn. G.Heidrikis. Iki žiemos atlikta 410 skridimų, paruošti pirmieji Lietuvoje ”A” pilotai.
Kviečiame peržiūrėti virtualią parodą "LIETUVOS AERO KLUBAS 1927 - 1940 M." , kurios dalis skirta ir pačią Lietuvos sklandymo aušrą menantiems skraidymams Pažaislyje.


VšĮ Plieno Sparnai
     

Pėsčiųjų žygis - Steponui Dariui pagerbti

Nerijus Korbutas 2017 rugpjūčio 07 d., 23:46  
PLAČIAU DISKUSIJOSE


     

Antano Navaičio knygos pristatymas

Mindaugas 2017 gegužės 25 d., 12:40  
Kviečiame į karo lakūno, dim. plk. ltn. A.Navaičio atsiminimų knygos "Šimtmečio Skrydis" pristatymą
Vilniaus Įgulos karininkų ramovėje
2017 m. gegužės 31 d. 18 val.

Pirmos eilės karo lakūnas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius dim. plk. ltn. Antanas Navaitis - žinomas daugelio publikacijų, pagrįstų dokumentais ir amžininkų atsiminimais apie tarpukario Lietuvos kariuomenę, karo aviaciją ir tremtį, autorius ir bendraautorius. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, buvo Lietuvos atsargos karininkų sąjungos centro valdybos narys. A.Navaičio išgyvenusio beveik 100 metų, atsiminimuose, kaip autentiškame šio Lietuvos istorijos šimtmečio liudijime, atsispindi giliausiai atmintin įstrigę įvykiai, o juos papildančiose laiškų ištraukose tai, kas tada jį labiausiai jaudino, - tų dienų, laiko nenugludinti jausmai. Knyga skirta visiems besidomintiems Lietuvos kariuomene ir jos aviacija, tremtinių ir pokario partizanų likimais. Su komentarais pateikiami su aprašomais įvykiais susiję dokumentai ar jų ištraukos. Knyga gausiai iliustruota pirmą kartą publikuojamomis nuotraukomis.


Plačiau skaitykite čia.
VšĮ Plieno Sparnai     

Pranui Hiksai - 120

Nerijus Korbutas 2017 gegužės 22 d., 21:00  
Aviacijos kapitonas Pranas Hiksa - turbūt įdomiausia asmenybė Lietuvos aviacijos istorijoje. Gimė 1897 m. gegužės 23 d. Verkių dvare, iki Lietuvos nepriklausomybės skraidė Rusijos ir Didžiosios Britanijos oro pajėgose. 1919 m. tapo pirmuoju lietuviu lakūnu Lietuvos karo aviacijoje, pirmuoju instruktoriumi, dalyvavo Nepriklausomybės kovose, aktyviai propagavo motociklų ir automobilių sportą, aktyvus aeroklubo narys, verslininkas, inžinierius, mokslus baigęs Prahoje. 1931 ir 1932 m. pirmųjų automobilių lenktynių aplink Lietuvą nugalėtojas, Prezidento taurės laimėtojas. 1933 ir 1935 m. Monte Karlo ralio varžybų dalyvis. Tai tik kelios eilutės iš itin spalvingos Prano Hiksos gyvenimo istorijos.
2014 m. artimųjų pastangomis išleista be galo įdomi P.Hiksos prisiminimų knyga "Gyvenimas kaip skrydis". Nedidelė dalis tų atsiminimų publikuojama ir www.plienosparnai.lt svetainėje. Trumpą biografiją, keletą fotografijų ir minėtus atsiminimus rasite žemiau esančioje nuorodoje.

     

Naujos knygos pristatymas

Nerijus Korbutas 2017 gegužės 03 d., 21:38  

Kviečiame į karo lakūno, dim. plk. ltn. A.Navaičio atsiminimų knygos "Šimtmečio Skrydis" pristatymą
Lietuvos aviacijos muziejuje
2017 m. gegužės 12 d. 15 val.

Pirmos eilės karo lakūnas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius dim. plk. ltn. Antanas Navaitis - žinomas daugelio publikacijų, pagrįstų dokumentais ir amžininkų atsiminimais apie tarpukario Lietuvos kariuomenę, karo aviaciją ir tremtį, autorius ir bendraautorius. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, buvo Lietuvos atsargos karininkų sąjungos centro valdybos narys. A.Navaičio išgyvenusio beveik 100 metų, atsiminimuose, kaip autentiškame šio Lietuvos istorijos šimtmečio liudijime, atsispindi giliausiai atmintin įstrigę įvykiai, o juos papildančiose laiškų ištraukose tai, kas tada jį labiausiai jaudino, - tų dienų, laiko nenugludinti jausmai. Knyga skirta visiems besidomintiems Lietuvos kariuomene ir jos aviacija, tremtinių ir pokario partizanų likimais. Su komentarais pateikiami su aprašomais įvykiais susiję dokumentai ar jų ištraukos. Knyga gausiai iliustruota pirmą kartą publikuojamomis nuotraukomis.

VšĮ Plieno Sparnai
     

Lietuvos Aero Klubui - 90!

Nerijus Korbutas 2017 gegužės 01 d., 00:56  
VIRTUALI PARODA
SKIRTA LAK ĮKŪRIMO 90 METŲ SUKAKČIAI

Prieš 90 metų, 1927 m. gegužės 1 d. buvo įkurtas Lietuvos Aero Klubas (LAK). Pradėjęs veiklą nuo skraidymo lėktuvais, lakūnų rengimo, vėliau įtraukė sklandymą, aviamodeliavimą, leido įvairius leidinius ir periodiką, organizavo įvairias šventes. Per neilgus, bet labai prasmingai nugyventus metus, Lietuvos Aero Klubas tapo ne tik lakūnus rengianti organizacija, bet ir pagrindine aviacijos populiarintoja, aviacinės žinios nešėja, užauginusi nepaprastą kartą talentingų kūrėjų ir skraidytojų, ypatingai praturtinusių Lietuvos aviacijos istoriją. Apie juos ir papasakosime šioje, šia proga parengtoje, virtualioje parodoje.

     

Krepšiniui Lietuvoje - 95!

Nerijus Korbutas 2017 balandžio 23 d., 00:34  

Švenčiame krepšinio Lietuvoje 95-metį - sporto, mūsų šalyje turinčio itin gilias tradicijas, įdirbį, bei atnešusio Lietuvai pasaulinę šlovę ir pripažinimą.
Milžinišką pėdsaką Lietuvos krepšinio bei viso Lietuvos sporto istorijoje paliko ir legendinis lakūnas Steponas Darius. Iš Amerikos parvežė ir aktyviai propagavo daugybę sporto šakų: ledo ritulį, futbolą, lengvąją atletiką, beisbolą ir žinoma - krepšinį. 1922 m. jis buvo išrinktas Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos (LFLS) pirmininku, vadovavo jai trejus metus. 1922 m. kovo mėnesį įkurta Lietuvos sporto lyga. S.Darius išrinktas šios lygos Centro komiteto nariu. Buvo vienas "Sporto" žurnalo (1922) steigėjų ir žurnalo redakcinės komisijos narys. S.Dariaus iniciatyva įrengtas pirmasis Lietuvos stadionas, Ąžuolyne, Kaune.
1922 m. balandžio 23 d. Kaune įvyko pirmos oficialios rungtynės Lietuvos vyrų krepšinio istorijoje. Žaidė LFLS (Lietuvos Fizinio Lavinimo Sąjunga) ir Kauno miesto komandos. Steponas Darius žaidė LFLS komandoje. Laimėjo LFLS komanda rezultatu 8:6. 1924 m. S.Dariui suteikta pirmos kategorijos krepšinio teisėjo kvalifikacija. Tuo metu tai buvo aukščiausia teisėjo kategorija. 1926 m. S.Darius išleido vadovėlį "Basketbolo žaidimas ir Lietuvos sporto lygos oficialios basketbolo taisyklės".
Didžiuojamės ir neužmirštame!
     
Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis