Karo lakūnui, av. majorui Adolfui Žygui - 120

Nerijus Korbutas 2020 kovo 23 d., 21:15  
Minime 120-ąsias Karo lakūno, av. majoro Adolfo Žygo gimimo metines. Kviečiame paskaityti biografiją ir peržiūrėti majoro giminaičių atsiųstas fotografijas.


     

Karo lakūnui, inžinieriui Jurgiui Dobkevičiui - 120

Nerijus Korbutas 2020 kovo 22 d., 23:46  
Pirmasis Karo lakūno vardas, pirmoji lietuviška mirties kilpa, aukščio, greičio rekordai, daugiausiai skrydžių į frontą, pirmasis Lietuvoje profesionalus lėktuvų konstruktorius, talentingas inžinierius, pralenkusių laiką DOBI lėktuvų kūrėjas. Tiek, ir dar daugiau galime privardinti, prieš trumpai žibėjusios, bet ypatingai ryškios Lietuvos karo aviacijos žvaigždės - Jurgio Dobkevičiaus vardą. Galime tik spėlioti, kokia būtų Lietuvos, o galbūt ir viso pasaulio aviacijos vystymosi istorija, jei ne tragiška lakūno žūtis, sulaukus vos 26 metų...
Šiandien minime, 120-ąsias šio talentingo lakūno ir konstruktoriaus gimimo metines. Neužmirškime ir didžiuokimės!


     

Su kovo 11-ąja!

Nerijus Korbutas 2020 kovo 11 d., 00:30  

Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis. Kokia stipri ir vieninga mūsų tauta! Tad ir šiandien nepraraskime tikslo, kuris mus jungtų jau laisvoje šalyje, nepamirškime pagarbos vieni kitiems, vienybės ir gerovės siekio. Mylėkime ir tikėkime ateities Lietuva, nes valstybę turėsime tokią, kokie būsime patys. Su švente mielieji ! Su kovo 11-ąja!
     

Karo lakūnui, gen.št. plk.ltn. Juozui Jankauskui - 120

Nerijus Korbutas 2020 kovo 04 d., 08:23  

Minime 120-ąsias Karo lakūno, gen.št. plk.ltn. Juozo Jankausko gimimo metines. Lietuvos Kariuomenėje Juozas Jankauskas tarnavo nuo 1919 iki 1940 metų. Per šiuos ilgus tarnybos metus padarė puikią karininko karjerą, o prasidėjus okupacijoms tapo aktyviu antisovietinio ir antinacistinio pasipriešinimo dalyviu. Kalėjo Sibire. Grįžo 1957 m. Mirė 1967 m. Palaidotas Garliavos Jonučių kapinėse.
Minėdami šią gražią sukaktį kviečiame paskaityti atnaujintą ir papildytą keletu dokumentų bei fotografijų šio karo lakūno biografiją. Neužmirškime savo tautos didžiavyrių!


     

Su Vasario 16-ąja!

Nerijus Korbutas 2020 vasario 16 d., 10:43  

Sveikiname Jus su Vasario 16-ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!
     

100-osios Petro Motiekaičio gimimo metinės

Nerijus Korbutas 2020 sausio 29 d., 08:41  

Prieš 100 metų - 1920 m. sausio 29 dieną Manaitų kaime, tuometiniame Smilgių valsčiuje, Panevėžio apskrityje (dabar Radviliškio raj.) gimė Petras Motiekaitis.
Petras Motiekaitis lig šiol yra ne tik įžymiausias Lietuvos aviamodeliuotojas, bet ir apskritai įžymiausias Lietuvos sportininkas - kaip joks kitas Lietuvos sportininkas, per savo gyvenimą pasiekė 16 pasaulio ir 22 tuometinės TSRS rekordus aviamodeliavimo srityje. Jis yra pripažintas ir kaip 5-ių odos apdirbimo bei 2 spalvotosios fotografijos išradimų autorius.
Suprojektavo ir pastatė 4 savos konstrukcijos skraidymo aparatus, vienas jų motorizuotas.
Motiekaitis aktyviai domėjosi ne tik aviacija, bet ir gamta. Jis surinko 460 dieninių ir naktinių drugių kolekciją, o vienas iki tol nežinomas jo atrastas drugelis buvo pavadintas atradėjo pavarde.
2000 m. jo vardu pavadinta gatvė Zokniuose.
Minėdami šią gražią sukaktį kviečiame peržiūrėti mūsų surinktą informaciją apie šį legendinį žmogų.

     

120-osios av. kpt. Prano Gudyno gimimo metinės

Nerijus Korbutas 2020 sausio 12 d., 12:56  


Minime 120-ąsias Karo lakūno av. kpt. Prano Gudyno gimimo metines.
Pranas Gudynas gimė 1900 m. sausio 12 d. Mauručių kaimo ūkininkų šeimoje, baigė Veiverių mokytojų seminariją, 1920 m. įstojo į Karo mokyklą, 1927 m. tapo 4-os eskadrilės karo lakūnu, 1929 m. būdamas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Augustino Voldemaro adjutantu žuvo per pasikėsinimą į A.Voldemarą. Įvykio metu taip pat sužeistas kitas Ministro Pirmininko adjutantas kpt. Leonas Virbickas, bei atsitiktinai įvykio vietoje atsidūrusi panelė Galina Juodakytė.
Po mirties vyr. ltn. Pranas Gudynas apdovanotas Vyties kryžiaus 3 laipsnio ordinu ir pakeltas į kapitonus. Su didelėmis iškilmėmis palaidotas Veiverių kapinėse.

     

Skulptoriui Juozui Šlivinskui - 70

Nerijus Korbutas 2020 sausio 02 d., 02:16  Garbingo 70-ojo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname dailininką, skulptorių Juozą Šlivinską !
Šio iškilaus Lietuvos menininko rankomis sukurta skulptūra Dariui ir Girėnui Ąžuolyne Kaune, didelis indėlis statant Aviatorių Memorialą Aleksoto aerodrome, paminklai Feliksui Vaitkui Linkuvoje ir Airijos Balinrobo miestelyje, A.Gustaičio, F.Vaitkaus biustai, bei nesuskaičiuojama galybė kitų paminklų ir memorialinių lentų.
Linkime ilgų, kūrybos kupinų metų!

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

† Remigijus Sabulis 1954-2019

Nerijus Korbutas 2019 gruodžio 30 d., 01:12  

Netekome aktoriaus ir režisieriaus Remigijaus Sabulio.
Remigijus, be galybės vaidmenų kine ir teatre, paliko ryškų atminimo ženklą ir Lietuvos aviacijos istorijoje - 1983 m. įkūnijo Steponą Darių R.Vabalo filme "Skrydis per Atlantą", o 2013 m. pastatė dokumentinį filmą "Lituanicos paslaptis".
Užuojauta artimiesiems ir bendražygiams.


SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

Su Šventėmis!

Nerijus Korbutas 2019 gruodžio 24 d., 06:37  


Linksmų šv. Kalėdų, visokeriopai turtingų 2020!!!

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     
Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis